cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Question po. Paano Po ibalik Yung 5 icons sa baba dyan sa armoury crate? Naging 3 icons nalang eh.

DocKratos03
Level 7

Screenshot_20231109-205552_Armoury_Crate.jpg

256 Views
1 REPLY 1

Panda_ROG
Community Agent

@DocKratos03 

Filipino:
Hi, salamat sa iyong tanong, at maligayang pagdating sa ROG Forum - Phones. Ang limang icon na iyong nabanggit ay bahagi ng dating ROG Connect feature.

Pinapahalagahan namin ang iyong interes sa paggamit ng ROG Connect. Gayunpaman, pinagsisisihan naming ipaalam sa iyo na simula Hulyo 14, 2023 (GMT +8:00 oras ng Taipei Standard Time), ang bagong pagpaparehistro ng mga user para sa ROG Connect sa Armoury Crate application ay itinigil na. Ang serbisyong ROG Connect ay nakatakdang itigil sa Agosto 1, 2023 (GMT +8:00 oras ng Taipei Standard Time).

Upang magbigay ng mas magandang karanasan sa mga user, naisip naming itigil ang ROG Connect at sa halip, nag-aalok sa aming mga user ng mas maraming nilalaman sa pamamagitan ng ROG Forum - Phones.

Bagamat hindi na magagamit ang ROG Connect, ini-enkourage ka naming sumali sa ROG Forum - Phones at makisangkot sa mga kapwa miyembro upang magbahagi at magpalitan ng impormasyon tungkol sa ROG Phone. Ang forum ay isang magandang lugar para makipag-ugnayan, humingi ng tulong, at talakayin ang lahat ng may kinalaman sa mga ROG device.

Muling maligayang pagdating sa ROG Forum - Phones, at inaasahan namin ang iyong pakikilahok sa aming masigla at makulay na komunidad!

 

English:
Hi, thank you for your inquiry, and welcome to the ROG Forum - Phones. The 5 icons you mentioned were part of the previous ROG Connect feature.

We appreciate your interest in using ROG Connect. However, we regret to inform you that as of July 14, 2023 (GMT +8:00 Taipei Standard Time), new user registrations for ROG Connect in the Armoury Crate application have been discontinued. The ROG Connect service is scheduled to be terminated on August 1, 2023 (GMT +8:00 Taipei Standard Time).

To provide a better user experience, we have decided to discontinue ROG Connect and instead, offer our users more abundant and enriching community content through the ROG Forum - Phones.

While ROG Connect will no longer be available, we encourage you to join us in the ROG Forum - Phones and engage with fellow members to share and exchange information about the ROG Phone. The forum is a great place to interact, seek assistance, and discuss everything related to ROG devices.

Once again, welcome to the ROG Forum - Phones, and we look forward to seeing you participate in our vibrant community!