cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Strix-rx460-o4g-gaming

Gentleman
Level 8
Witam,

od bliżej nieokreślonego czasu w trakcie grania znika obraz i pojawia się napis na ekranie "connection lost". Reinstalacja systemu, aktualizacja sterowników, BIOSu płyty głównej - nie przyniosły poprawy.

Gram sporadycznie, ale praktycznie każda zabawa kończy się utratą obrazu, aby przywrócić obraz pozostaje tylko twardy reset. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu!Google translator:

Hello,

from an undefined time during playing the image disappears and the message appears on the screen "connection lost". Reinstalling the system, updating drivers, motherboard BIOS - did not bring any improvement.

I play sporadically StarCraft II, DOTA II, Rayman, but almost every game ends with the loss of the image, to restore the image remains only a hard reset. Please help me solve the problem!
1,778 Views
1 REPLY 1

stewart_1
Level 8
Hi Witam,

Sorry to hear you're having problems. For us to determine the best forward I suggest having someone from our service center take a look at it. Please refer to the RMA link (below).

https://rog.asus.com/forum/showthread.php?4814-ASUS-Worldwide-RMA-Guide